Promet in Vozila

Naraščanju prometa, njegovi nehomogenosti in potrebi po hitrem premagovanju razdalj sledi tudi prometna infrastruktura in nuja po učinkovitejšem zagotavljanju varnosti. Ustrezna in hitro postavljena signalizacija, ki vsak trenutek ustreza aktualnim voznim razmeram, ima pri tem ključno vlogo.

Prav tej potrebi namenjamo v našem podjetju največ pozornosti. Od  leta 1995, ko smo prvi predstavili svetlobni prometni znak spremenljive vsebine, razvijamo sisteme, ki jih zahtevajo aktualne razmere v prometu.

Tako smo s sistemom klica v sili, krmiljenja tunelske razsvetljave, ozvočenja in drugimi napravami opremili več kot 600 km avtocest in tunelov doma in v tujini. 

Reference IKO.jpg
Reference